Select language:

FAQ

KlimaNET - Online Controller KKRP01A

Nakupujte v našom e-shope.

Váš nový Online Controller nie je určený pre samo inštaláciu. Preto odporúčame obrátiť sa na Vášho inštalačného technika Daikin. Alebo si prečítajte Sprievodcu inštaláciou KKRP01A. Nájdete ho v sekcii Na stiahnutie.

Vaše nové zariadenie - príslušenstvo pre adaptér Online controller nie je určené pre samo-inštaláciu. Preto odporúčame obrátiť sa na svojho inštalačného technika Daikin. Alebo si prečítajte Stručný návod na obsluhu. Nájdete ho v sekcii Na stiahnutie.

Štandardný spôsob je vytvorenie nového používateľského účtu inštalačným technikom. Technik je zodpovedný za úspešné založenie nového účtu a priradenie všetkých vašich klimatizačných jednotiek (s nainštalovaným adaptérom KKRP01A) k tomuto účtu.

Ďalším spôsobom je samoinštalačná metóda.

Môžete použiť túto metódu pre vytvorenie nového účtu a priradiť vaše A/C jednotky (s nainštalovaným adaptérom KKRP01A) sami. Prvýkrát musí byť adaptér KKRP01A on-line, a musí komunikovať so serverom úspešne - LED indikátor v Easy alebo Nice module musí byť zelený.

 1. Integrovaný web-page

 2. Ovládanie cez server http://klimanetonline.com/sk/ z internetu

 3. i-Phone aplikácia, Android aplikácia - zadarmo

 4. Ďalšie príslušenstvo na zbernici MODBUS

 5. Funkcie Group-mode pre centrálne riadenie až 32 klimatizačných jednotiek

 6. Funkcia zálohovania A/C systému s jednou redudantnou jednotkou

 1. Hlásenie porúch e-mailom

 2. SMS správou

 3. Ovládanie cez SMS

 4. SNMP agent pre jednoduchú integráciu do existujúceho systému založeného na SNMP protokole

 5. História teploty v miestnosti, príkazov a porúch

 6. Funkcia ModBus slave pre integráciu do existujúceho systému domácej automatizácie

Prejdite do Apple Store cez váš iPhone. Vyhľadajte aplikáciu Klimanet a stiahnite ju. Je zadarmo. Nainštalujte ju na váš iPhone a nastavte ju pre pripojenie so serverom.

Aplikácia je prepojená so serverom https://www.klimanetonline.com/sk/. Všetky dáta, ako login-meno, heslo, zoznam klimatizačných jednotiek, všetky A/C nastavenia sú rovnaké, akoby ste pracovali priamo z Vášho počítača. Funkčné pripojenie adaptérov KKRP01A a iPhone do internetu je základnou podmienkou. Tiež je potrebné mať vlastný účet na serveri https://www.klimanetonline.com/sk/.

Prejdite do GooglePlay cez váš smartfón. Vyhľadajte aplikáciu Klimanet a stiahnite ju. Je zadarmo. Nainštalujte ju na váš smartfón a nastavte ju pre pripojenie so serverom.

Aplikácia je prepojená so serverom https://www.klimanetonline.com/sk/. Všetky dáta, ako login-meno, heslo, zoznam klimatizačných jednotiek, všetky A/C nastavenia sú rovnaké, akoby ste pracovali priamo z Vášho počítača. Funkčné pripojenie adaptérov KKRP01A a smartfónu do internetu je základnou podmienkou. Tiež je potrebné mať vlastný účet na serveri https://www.klimanetonline.com/sk/.

Super rýchla. Záleží na kvalite internetovej linky, kde je on Controller nainštalovaný.

Ak je vaša sieť pripojená prostredníctvom káblovej siete WAN, obojsmerná reakcia je do 20 sekúnd. Ak je vaša sieť pripojená cez 3G, reakcia je do 40 sekúnd. Vždy používajte najnovší firmware pre váš Online Controller.

 1. Obráťte sa na správcu vašej siete.

 2. Prosím, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb (Internet Service Provider) a dajte mu informáciu, že porty 10377 a 10378, nesmú byť blokované a musia byť nastavené na obojsmernú komunikáciu TCP.

 3. Stiahnite si inštgalačnú príručku v dostupných jazykoch a prečítajte si kapitolu 3 Online Controller - konfigurácia a tiež nasledujúcu 4.2.4 Sieťové nastavenia.

Existuje niekoľko príčin:

 1. Zadali ste nesprávne heslo vlastníka. Upravuje sa priamo v SETUPe adaptéra KKRP01A, v časti Network.

 2. Zadali ste zlú adresu MAC.

 3. Váš Online Controller nenadviazal komunikáciu so serverom https://www.klimanetonline.com/sk/. Nastavenie spojenia so serverom sa upravuje v SETUPe v časti Network.

 4. Váš adaptér Online Controller už bol autorizovaný.

Proces aktualizácie je k dispozícii, ale môže spôsobiť poruchu adaptéra KKRP01A. Použite túto funkciu iba na vaše vlastné riziko.

Firmvér je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Na stiahnutie, v časti Sprievodca aktualizáciou. Stiahnite si príručku a postupujte podľa pokynov. Odporúčame pripojiť Online Controller KKRP01A - KliamNET k PC priamo alebo prostredníctvom káblovej siete LAN, Wifi nie.

Pozor! Po aktualizačnom procese môže byť IP adresa adaptéra zmenená na predvolenú - 192.168.1.100.

Najprv kliknite na odkaz Viac sa dozviete vo vnútri žltého pása - bannera a prečítajte si príslušné informácie.

V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo "Objednaj balík služieb teraz!". Ďalej vyplňte formulár a potvrďte ho. Alebo pošlite prosím e-mail - vyplňte kontaktný formulár v časti Podpora.

Najprv kliknite na odkaz Viac sa dozviete vo vnútri žltého pása - bannera a prečítajte si príslušné informácie.

V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo "Objednaj balík služieb teraz!". Ďalej vyplňte formulár a potvrďte ho. Alebo pošlite prosím e-mail - vyplňte kontaktný formulár v časti Podpora.

">